google53498c532ffb32d6.html google53498c532ffb32d6
Totus.dk

Copyright © All Rights Reserved

Totus Ejendomsadministration

Administrationsydelser til andelsboligforeninger:

 

Totus ejendomsadministration

kan bla hjælpe jer med:

 

Indbetalingsstyring Restancekontrol

(rykkerkørsler, rapportering til bestyrelsen)

Økonomiske oversigter

Deltagelse i generalforsamlinger (som dirigent og referent)

Forbrugsregnskaber

Lønstyring (andelsboligforeningens ansatte)

Varslinger af lejeforhøjelser (beboelse/erhverv, jfr. lovgivning)

Andelsoverdragelser (udarbejdelse af købsaftaler m.m. afregning af pant og udlæg)

Forsikringssager

Ventelistestyring

Finansieringsforhold (af projekter og af driften)

 

Rådgivning af andelsboligforeninger:

Fremleje/bytte af lejligheder

Lejevarsling

Eksklusion

Vedtægtsændringer

Fælles vedligeholdelse

Omprioriteringer

Bygge-/Forsikringssager

Pant/Udlæg

Garantier/Kautioner

 
 
 

 

 

 

 

Kontakt for et uforpligtende tilbud på:

 

 

totus@totus.dk